Bindning av midsommarkronor

Det finns en midsommarstång i nästan varje by på hela Åland. Den rikligt lövade och smyckade midsommarstången är typisk för åländsk midsommar och en gammal symbol för fruktsamhet och grönska.

Alla byar har sina egna traditioner kring firandet och midsommarstångens utseende – ingen stång är den andra helt lik.

Det finns många tolkningar kring symboliken bakom midsommarstångens olika detaljer: Vädret, sjöfarten, jordbruket, fisket eller en önskan om att skapa en finare midsommarstång än den i grannbyn.

Kronor finns på stängerna på fasta Åland. De är midsommarstängernas mest iögonfallande prydnader och besläktade med julkronan av halm. Tillverkningen är tidsödande, och kronorna binds senast några veckor innan midsommarafton. Traditionellt är det kvinnorna som binder dem. Tidigare bands kronorna runt en stomme av vass, men nu används ofta ståltråd. Runt stommen binds papper i olika färger, vanligen de åländska, blått, gult och rött.

På SLOYD FEST får du se kvinnor från Torp byalag i Hammarland binda kronor. De är på plats båda dagarna och berättar gärna mera om traditionen med midsommarkronorna.