Borstbindning

Ålands synskadade kommer till SLOYD FEST och demonstrerar hur de binder olika sorters borstar.
De är på plats både lördag och söndag kl. 11-17.