Dagskurs i tredimensionell tovning

Kursledare: Yvonne Habbe
Datum och tid: 29 augusti kl. 10-16, 1 dags kurs
Kostnad: 80€
Platser: 12 st

Skulpturala objekt – litet format, stor variation

Med inspiration från naturens symmetri utforskar vi filtade volymer. Vi gör skulpturala objekt utifrån mallar som i sig är tredimensionella. Du konstruerar egna mallar och utforskar dessa. Vi känner på filtens formbara elasticitet genom att krympa, sträcka, pressa och uppnår därigenom filtade objekt av god och formfast kvalitet. Genom lekfullhetens ingång till materialet och tekniken får vi en känsla för hur mallens utformning påverkar det färdiga objektet. Resultatet blir till ett rent konstobjekt att njuta av för ögat och en inspiration till hur du kan använda tekniken för att nå nya uttryck och volymer även för bruksföremål.

Här kan du läsa mer om kursledaren Yvonne Habbe.

Anmäl dig här, observera att det är bindande anmälan. Vid avbokning bör läkarintyg uppvisas. Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan, du får en faktura per e-post och när den är betald har du bekräftad plats på kursen.