Repslagning

Uppvisare: Les Husell, Åland
Datum och tid: Lördag kl. 10-15.30

Reptillverkning är en av mänsklighetens äldsta uppfinningarna och kan tillsammans med knutar anses vara civilisationens byggstenar.

Du får lära dig om repens historia och tillverka ett traditionellt rep av naturfibrer. Du får se bearbetning av fibern till själva slagningen av repet. Vi använder hampa, lin och jute till repen.