Traditionell segelsömnad

Pommerns segelsömmare visar upp traditionell segelsömnad.
Båda dagarna kl 10 -17.

År 1984 började några pensionerade sjömän som seglat på råseglare, att sy segel till museifartyget Pommern som ligger i Mariehamn. De lärde upp en ny generation av segelsömmare som sedan dess har fortsatt att sy segel på traditionellt sätt.

Det är viktigt att det obrutna kulturarvet fortsätter som en del av bevarandet av museifartyget Pommern.
Segelsömmarna syr numera även segel till andra museifartyg och träffas kontinuerligt en kväll i veckan.

Välkommen och upplev ett genuint maritimt hantverk!